w dółPrzejdź w dół

Archiwum

Data szkolenia: 29/01/2021
Transformacja energetyczna w kierunku gazu ziemnego i paliw odnawialnych. Szansa na nowy biznes.

Transformacja energetyczna w kierunku gazu ziemnego i paliw odnawialnych. Szansa na nowy biznes.

Szkolenie

"Transformacja energetyczna w kierunku gazu ziemnego i paliw odnawialnych. Szansa na nowy biznes".

29 stycznia 2021 r. online

10:00 – 16:00

 

PROGRAM 

 

10:00 – 10:30 – Wstęp – Michał Tarka, Head of Energy Team w SMM Legal

 

10:30 – 11:30 – dr Marek Grzywacz, Senior Associate w SMM Legal/ Tymoteusz Mądry, Associate w SMM Legal

MCP (medium combustion plants) – co wynika z tej dyrektywy dla potencjalnych klientów DUON (dzisiaj i po 2025 r.)

- jakie są działania polskiego rządu w tej kwestii? 

- czy jest uzależnione to od mocy?

- czy wartości ograniczeń emisji będzie się zmieniać (rosnąć?)

- w jaki sposób firmy w Polsce mogą sobie poradzić z tym problemem (pod kątem technologii, np. filtry, lepszy odsiarczony węgiel, etc.)?

 

11:30 – 12:30 - dr Marek Grzywacz, Senior Associate w SMM Legal/ Tymoteusz Mądry, Associate w SMM Legal

ETS i RED II – wpływ na rynek w Polsce i potencjalnych klientów zużywających węgiel.

- uwarunkowania rynkowe; 

- dotknięte branże (mleczarstwo, mięsna, suszarnie?);

- czy przez klientów jakich obsługują (wymagają obniżanie śladu węglowego? inne)? Jak oni to liczą, czy przez ilość CO2 w surowcu wyprodukowanym? Jak się zapatrują się na gaz (w końcu to też paliwo kopalne)?

 

12:30 – 13:00 – Przerwa

 

13:00 – 14:00 – Michał Tarka

Jaka jest przyszłość biogazu?

- Przyszłość biogazu w Polsce – Michał Tarka

- Czy są jakieś typy projektów na rynku, gdzie DUON mógłby partycypować?

- Jakich klientów możemy pozyskać dzięki biometanowi?

- System wsparcia dla biometanu, bioLNG.

 

14:00 – 15:00 – dr Marcin Trupkiewicz, Partner w SMM Legal

- Regulacje rynku mocy i ich wpływ na sytuację ekonomiczną firm energochłonnych.

- Jak unikać kosztów rynku mocy po stronie odbiorców energii?

- Kogeneracja z systemem wsparcia jako narzędzie do ograniczania opłat mocowych.

 

15:00 – 16:00 – dyskusja oraz pytania uczestników

 

Szkolenie poprowadzą:

  • dr Marek Grzywacz

Doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie energetycznym, bezpieczeństwie surowcowym państwa oraz w postępowaniach administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Koordynator bloku specjalizacyjnego - Szkoła prawa energetycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Autor i współautor ponad 20 publikacji naukowych – artykułów w czasopismach naukowych i rozdziałów w monografiach, współautor komentarza do ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (C.H. Beck - seria Duże Komentarze, red. R. Hauser, M. Wierzbowski) oraz Meritum z zakresu postępowania administracyjnego, egzekucyjnego i sądowoadministracyjnego (Wolters Kluwer – seria Meritum, red. M. Wierzbowski). Autor i współautor rozdziałów w podręcznikach akademickich do przedmiotu Prawo administracyjne (Wolters Kluwer, red. J. Jagielski, M. Wierzbowski) i przedmiotu Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne (C.H. Beck, red. M. Wierzbowski).

Posiada doświadczenie zawodowe w obsłudze przedsiębiorstw energetycznych z sektora gazu ziemnego, elektroenergetycznego i odnawialnych źródeł energii. Pracował i współpracował z największymi warszawskimi kancelariami.

Absolwent studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (summa cum laude, praca magisterska dot. prawnych instrumentów bezpieczeństwa energetycznego w sektorze gazu ziemnego), absolwent stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (praca doktorska z wyróżnieniem, dot. prawnoadministracyjnych instrumentów bezpieczeństwa surowcowego państwa). Uczestnik zagranicznych staży, wyjazdów badawczych i konferencji m.in. na Wuhan University (Chiny), UC Berkeley (USA), Lund University (Szwecja), Universidad de Sevilla (Hiszpania).  

  • Tymoteusz Mądry

Prawnik, doktorant w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach działalności naukowej i zawodowej specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności w zagadnieniach związanych z prawem ochrony środowiska oraz gospodarką odpadami, a także regulacjach dotyczących zagospodarowania przestrzeni i prawem budowlanym.

Stały uczestnik konferencji naukowych i branżowych oraz autor licznych publikacji zarówno naukowych jak i popularnonaukowych dotyczących wskazanych wyżej obszarów tematycznych na łamach m.in. „Przeglądu Komunalnego”, czasopisma samorządowego „Wspólnota”, a także portali internetowych: „PortalKomunalny.pl” „Sozosfera.pl”, „Samorzad.pap.pl”

Posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług szkoleniowych i doradczych  zarówno na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i organów ochrony środowiska jak i przedsiębiorców prywatnych działających w wielu sektorach gospodarki m.in. deweloperów, podmiotów zajmujących się realizacją obiektów liniowych, przedsiębiorców działających w branży zagospodarowania odpadów.

  • Michał Tarka

Prawnik. Autor analiz dot. strategii rozwoju OZE w elektroenergetyce oraz transporcie dla Ministra Energii, doradca Minister Przedsiębiorczości i Technologii oraz Minister Rozwoju ds. OZE. Doradca prawny w procesach legislacyjnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz SGH w Warszawie. Przez wiele lat związany z największymi firmami prawniczymi w Polsce. Skutecznie reprezentował klientów krajowych i międzynarodowych w interdyscyplinarnych procedurach inwestycyjnych oraz nadzorował i koordynował wieloosobowe zespoły projektowe z kraju i z zagranicy. Obecnie kieruje praktyką energetyczną OZE w dużej kancelarii prawnej. Związany z branżą OZE od roku 2009. W roku 2016 nominowany do nagrody Clean Energy Awards jako najlepszy doradca prawny branży OZE w Polsce. Współautor komentarza do ustawy o OZE dla Wydawnictwa C.H. Beck. Prelegent podczas konferencji w zakresie energetyki odnawialnej w kraju i za granicą.

  • Marcin Trupkiewicz

Prawnik. Ekspert w Komisji Prawniczej Rządowego Centrum Legislacji w pracach nad nowelizacją ustawy o OZE w roku 2019. Członek Zespołu ekspertów podkomisji stałej ds. finansów samorządowych w zakresie nowelizacji prawa energetycznego. Współpracownik Biura Analiz Sejmowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz doktorant i pracownik naukowy na tejże uczelni. Partner w dużej kancelarii prawnej. Współautor komentarza do ustawy o OZE dla Wydawnictwa C.H. Beck. Prelegent podczas krajowych konferencji o tematyce dotyczącej energetyki odnawialnej oraz trener prawny w Capital Training Studio.« Wróć
Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się znami
Capital Training Studio

Profesjonalne doradztwo i szkolenia w branży energetycznej

strzałka zapisz się na szkolenia