w dółPrzejdź w dół

Archiwum

Data szkolenia: 04/11/2021
ZMIANY NA RYNKU BIOMETANU 2022

ZMIANY NA RYNKU BIOMETANU 2022

 

OFERTA WARSZTATÓW OZE

ZMIANY NA RYNKU BIOMETANU 2022

 

Miejsce: Warszawa

Terminy do wyboru: 04.11.2021 lub 16.11.2021

 

Jest o co walczyć - według przyjętej w lutym Polityki Energetycznej Państwa do roku 2040, biometan ma być jednym ze strategicznych surowców dla polskiej gospodarki. Wydaje się, że podstawowym zadaniem Ministerstwa Klimatu i Środowiska w końcówce roku 2021 powinno być zatem stworzenie efektywnych rozwiązań sektorowych dla biometanu, ponieważ instalacje te mogą zarówno pokryć zapotrzebowanie na gazyfikację polskiej wsi i rozwijającego się tam przetwórstwa rolno-spożywczego, jak i wspomagać realizację koncepcji energetyki rozproszonej poprzez bardziej efektywne wykorzystanie energii elektrycznej i ciepła w miejscach, gdzie jest ono potrzebne. Biometan mógłby również być świetną propozycją dla rolnictwa i nadzieją dla środowiska w kontekście założeń gospodarki o obiegu zamkniętym. Przedmiotem warsztatów będzie m.in. omówienie projektu zmian prawnych w zakresie systemu wsparcia dla biometanu, prezentacja raportu „REGULACJE PRAWNE ORAZ OTOCZENIE RYNKOWE PRODUKCJI BIOMETANU W POLSCE 2022” oraz perspektywy tego sektora w oparciu o Europejski Zielony Ład, Fundusz Odbudowy i KPO wraz z elementami finansowania inwestycji.

 

Proponowany zakres warsztatów:

Organizator przewiduje możliwość opracowania innych szczegółowych zagadnień odpowiadających oczekiwaniom zgłoszonym przez Zamawiającego.

 1. Biometan w strategiach unijnych prawie europejskim oraz perspektywa zmian regulacji:
 • Europejski Zielony Ład.
 • Fundusz Odbudowy dla Europy.
 • KPO.
 • Prace legislacyjne w zakresie biometanu przed Komisją Europejską.
 • Możliwości finansowania biometanu ze środków publicznych.
 1. System wsparcia dla biometanu w Polsce:
 • Biogazownia jako instalacja OZE.
 • Biogaz jako paliwo gazowe.
 • Wprowadzenie biogazu do sieci gazowej.
 • Omówienie projektu zmian przepisów prawnych proponowanego przez MKiŚ.
 • Koszty produkcji vs. przychody dla właścicieli źródeł biometanowych.
 1. Otoczenie rynkowe:
 • Projekty biometanowe – sposób przygotowania i „wąskie gardła”.
 • Obrót biometanem.
 • Modele inwestycji: biogazownia odpadowa, utylizacyjna, komunalna, osady ściekowe vs. potrzeby rynku.

 

Warsztaty poprowadzą:

 • Katarzyna Szwed-Lipińska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny. Wykładowca Uczelni Łazarskiego na kierunku MBA Energetyka. Wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki - obecnie Dyrektor Departamentu Źródeł Odnawialnych URE. Ekspert w dziedzinie szeroko pojętego prawa energetycznego, w tym w szczególności regulacji dotyczących odnawialnych źródeł energii. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii. Koordynuje i nadzoruje funkcjonowanie systemów wpierających wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, w tym systemów taryfy/premii gwarantowanej (FIT/FIP) oraz systemu aukcyjnego. 

 • Michał Tarka

Prawnik. Autor analiz dot. strategii rozwoju OZE w elektroenergetyce oraz transporcie
dla Ministra Energii, doradca Minister Przedsiębiorczości i Technologii oraz Minister Rozwoju ds. OZE. Doradca prawny w procesach legislacyjnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz SGH w Warszawie. Przez wiele lat związany z największymi firmami prawniczymi w Polsce.

Skutecznie reprezentuje klientów krajowych i międzynarodowych w interdyscyplinarnych procedurach inwestycyjnych oraz nadzorował i koordynował wieloosobowe zespoły projektowe z kraju i z zagranicy. Obecnie kieruje praktyką energetyczną OZE w dużej kancelarii prawnej. Związany z branżą OZE od roku 2009. W roku 2016 nominowany do nagrody Clean Energy Awards jako najlepszy doradca prawny branży OZE w Polsce. Współautor komentarza do ustawy o OZE dla Wydawnictwa C.H. Beck. Prelegent podczas konferencji w zakresie energetyki odnawialnej w kraju i za granicą.

 • dr Marcin Trupkiewicz

Specjalizuje się w zagadnieniach prawa energetycznego ora prawa odnawialnych źródeł energii. Doradza przedsiębiorcom z sektora elektroenergetycznego, gazowego, ciepłowniczego oraz paliwowego. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie regulacyjnym w sektorze energetycznym, w zakresie systemu wsparcia OZE i CHP, koncesjonowania działalności gospodarczej, przyłączania do sieci, a także w zakresie zagadnień związanych z procesem inwestycyjno-budowlanym dotyczącym inwestycji w instalacje OZE oraz infrastrukturę sieciową.

Doradza przedsiębiorcom z branży fotowoltaicznej w zakresie systemu aukcyjnego, procesów due diligence oraz transakcji obejmujących farmy fotowoltaiczne. Reprezentuje klientów przed Prezesem URE, innymi organami administracji oraz instytucjami finansowymi. Został wyróżniony w ramach rankingu Legal 500 EMEA 2021 (Energy and Natural Resources) w zakresie energii odnawialnej.

Doktor nauk prawnych w oparciu o dysertację „Aukcje na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii jako instrument prośrodowiskowej regulacji sektorowej w elektroenergetyce”. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz pracownik naukowy na tejże uczelni.?

 • dr Marek Grzywacz

Posiada doświadczenie zawodowe w obsłudze przedsiębiorstw energetycznych z sektora gazu ziemnego, elektroenergetycznego i odnawialnych źródeł energii.

Doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie energetycznym, bezpieczeństwie surowcowym państwa oraz w postępowaniach administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Koordynator bloku specjalizacyjnego - Szkoła prawa energetycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Autor i współautor ponad 20 publikacji naukowych – artykułów w czasopismach naukowych i rozdziałów w monografiach, współautor komentarza do ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (C.H. Beck - seria Duże Komentarze, red. R. Hauser, M. Wierzbowski) oraz Meritum z zakresu postępowania administracyjnego, egzekucyjnego i sądowoadministracyjnego (Wolters Kluwer – seria Meritum, red. M. Wierzbowski). Autor i współautor rozdziałów w podręcznikach akademickich do przedmiotu Prawo administracyjne (Wolters Kluwer, red. J. Jagielski, M. Wierzbowski) i przedmiotu Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne (C.H. Beck, red. M. Wierzbowski).

 

Organizator przewiduje możliwość udziału innych prelegentów, w zależności od treści szczegółowych zagadnień uzgodnionych z Zamawiającym.

Organizator zapewnia przerwy networkingowe, lunch oraz możliwość indywidualnych konsultacji;

Informujemy, że szkolenie odbędzie się z zachowaniem wymogów sanitarnych: (dotyczących m.in. wielkości sali, zachowania odpowiedniej odległości, maseczek, dezynfekcji).

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA do pobrania.

Kontakt:

Capital Training Studio

Aleksandra Krzewińska

Aleksandra.krzewinska@ capitalstudio.pl

Tel. +48 506 262 504

 « Wróć
Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się znami
Capital Training Studio

Profesjonalne doradztwo i szkolenia w branży energetycznej

strzałka zapisz się na szkolenia