w dółPrzejdź w dół

Archiwum

Data szkolenia: 20/10/2021
ZMIANY NA RYNKU PROSUMENCKIM 2022 - 3 terminy

ZMIANY NA RYNKU PROSUMENCKIM 2022 - 3 terminy

 
 
OFERTA WARSZTATÓW OZE
 
ZMIANY NA RYNKU PROSUMENCKIM 2022
 
 
 Warszawa
Terminy do wyboru:
30.09.2021,
20.10.2021,
 23.11.2021, 
 
Rok 2021 jest rokiem prosumentów. Jednakże w Sejmie toczą się prace nad 3 projektami zmian przepisów prawnych dla tej grupy użytkowników OZE. Poza sporymi obawami o kształt rynku zmiany wniosą kilka nowych modeli działania tego biznesu. W związku z tymi zmianami, chcielibyśmy zaoferować możliwość wzięcia udziału w warsztatach mających na celu aktualizację i usystematyzowanie wiedzy u osób planujących lub realizujących przedsięwzięcia oparte o OZE i PV. Prelegenci prowadzący warsztaty gwarantują aktualną i kompletną informacje o najnowszych trendach i rozwiązaniach na przyszłość. Dodatkowym celem warsztatów jest bowiem przekazanie informacji o najnowszych trendach biznesowych i rynkowych. Wsparcie ze strony uznanych praktyków pozwoli na uzyskanie odpowiedzi na wszystkie nurtujące uczestników pytania.
 
Proponowany zakres warsztatów:
Organizator przewiduje możliwość opracowania innych szczegółowych zagadnień odpowiadających oczekiwaniom zgłoszonym przez Zamawiającego.
 
Projektowane zmiany ustawowe dla prosumentów:
Umówienie projektów ustaw.
Prosument zbiorowy.
Prosument wirtualny.
Agregatorzy vs. reprezentanci prosumentów – nowy biznes dla instalatorów.
Rozliczanie prosumentów.
 
Spółdzielnie energetyczne:
Zakres zastosowania i planowane zmiany.
Przykładowy model funkcjonowania SE.
Praktyczne uwarunkowania realizacji SE.
 
Zaawansowane modele wykorzystania OZE i źródeł gazowych na własny użytek w biznesie:
Instalacje on-site, off-site i near site.
Linia bezpośrednia i zmiany w prawie energetycznym.
Wewnętrzny OSD.
Zakupy energii vs. wytwarzanie energii oraz PPA i qPPA
 
Podsumowanie, case study, pytania i zakończenie warsztatów.
 
 
 
Warsztaty poprowadzą:
 
Katarzyna Szwed-Lipińska
 
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny. Wykładowca Uczelni Łazarskiego na kierunku MBA Energetyka. Wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki - obecnie Dyrektor Departamentu Źródeł Odnawialnych URE. Ekspert w dziedzinie szeroko pojętego prawa energetycznego, w tym w szczególności regulacji dotyczących odnawialnych źródeł energii. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii. Koordynuje i nadzoruje funkcjonowanie systemów wpierających wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, w tym systemów taryfy/premii gwarantowanej (FIT/FIP) oraz systemu aukcyjnego.  
 
Michał Tarka
 
Prawnik. Autor analiz dot. strategii rozwoju OZE w elektroenergetyce oraz transporcie dla Ministra Energii, doradca Minister Przedsiębiorczości i Technologii oraz Minister Rozwoju ds. OZE. Doradca prawny w procesach legislacyjnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz SGH w Warszawie. Przez wiele lat związany z największymi firmami prawniczymi w Polsce. 
 
Skutecznie reprezentuje klientów krajowych i międzynarodowych w interdyscyplinarnych procedurach inwestycyjnych oraz nadzorował i koordynował wieloosobowe zespoły projektowe z kraju i z zagranicy. Obecnie kieruje praktyką energetyczną OZE w dużej kancelarii prawnej. Związany z branżą OZE od roku 2009. W roku 2016 nominowany do nagrody Clean Energy Awards jako najlepszy doradca prawny branży OZE w Polsce. Współautor komentarza do ustawy o OZE dla Wydawnictwa C.H. Beck. Prelegent podczas konferencji w zakresie energetyki odnawialnej w kraju i za granicą.
 
dr Marcin Trupkiewicz
 
Specjalizuje się w zagadnieniach prawa energetycznego ora prawa odnawialnych źródeł energii. Doradza przedsiębiorcom z sektora elektroenergetycznego, gazowego, ciepłowniczego oraz paliwowego. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie regulacyjnym w sektorze energetycznym, w zakresie systemu wsparcia OZE i CHP, koncesjonowania działalności gospodarczej, przyłączania do sieci, a także w zakresie zagadnień związanych z procesem inwestycyjno-budowlanym dotyczącym inwestycji w instalacje OZE oraz infrastrukturę sieciową.
 
Doradza przedsiębiorcom z branży fotowoltaicznej w zakresie systemu aukcyjnego, procesów due diligence oraz transakcji obejmujących farmy fotowoltaiczne. Reprezentuje klientów przed Prezesem URE, innymi organami administracji oraz instytucjami finansowymi. Został wyróżniony w ramach rankingu Legal 500 EMEA 2021 (Energy and Natural Resources) w zakresie energii odnawialnej.
 
Doktor nauk prawnych w oparciu o dysertację „Aukcje na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii jako instrument prośrodowiskowej regulacji sektorowej w elektroenergetyce”. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz pracownik naukowy na tejże uczelni.
 
 
 
dr Marek Grzywacz
 
Posiada doświadczenie zawodowe w obsłudze przedsiębiorstw energetycznych z sektora gazu ziemnego, elektroenergetycznego i odnawialnych źródeł energii.
 
Doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie energetycznym, bezpieczeństwie surowcowym państwa oraz w postępowaniach administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Koordynator bloku specjalizacyjnego - Szkoła prawa energetycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 
 
Autor i współautor ponad 20 publikacji naukowych – artykułów w czasopismach naukowych 
i rozdziałów w monografiach, współautor komentarza do ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (C.H. Beck - seria Duże Komentarze, red. R. Hauser, M. Wierzbowski) oraz Meritum z zakresu postępowania administracyjnego, egzekucyjnego i sądowoadministracyjnego (Wolters Kluwer – seria Meritum, red. M. Wierzbowski). Autor i współautor rozdziałów w podręcznikach akademickich do przedmiotu Prawo administracyjne (Wolters Kluwer, red. J. Jagielski, M. Wierzbowski) i przedmiotu Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne (C.H. Beck, red. M. Wierzbowski). 
 
PATRONAT MEDIALNY
 
 
 
 
Organizator przewiduje możliwość udziału innych prelegentów, w zależności od treści szczegółowych zagadnień uzgodnionych z Zamawiającym.
Organizator zapewnia przerwy networkingowe, lunch oraz możliwość indywidualnych konsultacji;
Informujemy, że szkolenie odbędzie się z zachowaniem wymogów sanitarnych: (dotyczących m.in. wielkości sali, zachowania odpowiedniej odległości, maseczek, dezynfekcji). 
 
 
FORMULARZ ZGŁOSZENIA do pobrania
 
 
Kontakt:
Capital Training Studio
Aleksandra Krzewińska
Aleksandra.krzewinska@ capitalstudio.pl
Tel. +48 506 262 504

 « Wróć
Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się znami
Capital Training Studio

Profesjonalne doradztwo i szkolenia w branży energetycznej

strzałka zapisz się na szkolenia