w dółPrzejdź w dół

Archiwum

Data szkolenia: 29/09/2020
Zmiany prawne na rynku fotowoltaicznym 2020 - Warszawa

Zmiany prawne na rynku fotowoltaicznym 2020 - Warszawa

29 września w hotelu Mercure Grand w Warszawie odbyły się warsztaty

ZMIANY PRAWNE NA RYKU FOTOWOLTAICZYM 2020

 

 

Program szkolenia:

9.30-10.00 Rejestracja uczestników i kawa powitalna

10.00-10.30 Wprowadzenie oraz podstawowe założenia aukcji 2020:

 • projekt nowelizacji ustawy o OZE – podstawowe założenia i wprowadzane zmiany;
 • wydłużenie okresu realizacji projektów w związku z epidemią COVID-19;
 • parametry aukcji OZE 2020 – rozporządzenia wykonawcze;
 • rywalizacja projektów w ramach koszyków technologicznych;

10.30-11.00 Prekwalifikacja projektu OZE do aukcji:

 • wymogi formalne udziału w aukcji OZE;
 • nowe elementy prekwalifikacji zawarte w projekcie nowelizacji;
 • uzyskanie zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji;
 • kaucja zabezpieczająca udział w aukcji OZE;

11.00-11.45 Oferta aukcyjna i udział w aukcji OZE:

 • ogłoszenie o aukcji OZE 2020;
 • zasad organizacji i przeprowadzania aukcji w roku 2020;
 • elementy oferty aukcyjnej;
 • optymalne przygotowanie oferty aukcyjnej;
 • okres wsparcia w ramach aukcji OZE;
 • zasady rozstrzygania aukcji OZE;

11.45-12.30 Eksploatacja instalacji OZE z wygraną aukcją

 • zasady aktualizacji oferty aukcyjnej;
 • praw i obowiązki uczestników po wygraniu aukcji OZE;
 • terminy rozpoczęcia sprzedaży energii z projektu OZE;
 • rozliczanie „ujemnego salda”;
 • sprzedaż energii elektrycznej w ramach aukcji OZE;
 • zaawansowane modele inwestycyjne w zakresie obrotu energią elektryczną;
 • system kar administracyjnych zabezpieczających realizację obowiązków wynikających z aukcji OZE;

12.30-12.45 Przerwa na kawę

12.45-14.00 Nowelizacja ustawy o OZE oraz aktualne problemy interpretacyjne

 • pojęcie mocy zainstalowanej elektrycznej – nowe podejście;
 • dostateczne wyodrębnienie instalacji OZE;
 • zakres dopuszczalnych zmian w projekcie inwestycyjnym objętym zwycięską ofertą (aktualizacja oferty aukcyjnej);
 • wydłużenie okresu realizacji projektów w związku z epidemią COVID-19;
 • wydłużenie systemu aukcyjnego oraz okresu realizacji praw i obowiązków aukcyjnych;
 • zmiany w zakresie zasad ustalania ilości i wartości energii elektrycznej przeznaczonych na poszczególne aukcje OZE organizowane w perspektywie 2022 – 2026 r.;
 • zmiany w zakresie obowiązku koncesyjnego dla małych instalacji OZE;
 • kalkulacja i aktualizacja ceny skorygowanej;

14.00-15.00 Lunch

15.00-16.30 Perspektywa biznesowa inwestycji PV

 • Dostępne modele biznesowe;
 • Jak przygotować się do aukcji na ostatnią chwilę?
 • Proces sprzedaży projektów PV;
 • Finansowanie realizacji inwestycji;
 • Jak przygotować projektu w perspektywie na kolejne aukcje?

16.30-16.45 Podsumowanie, pytania i zakończenie spotkania.

 

Warsztaty poprowadzili:

 • Katarzyna Szwed-Lipińska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny. Wykładowca Uczelni Łazarskiego na kierunku MBA Energetyka. Wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki - obecnie Dyrektor Departamentu Źródeł Odnawialnych URE. Ekspert w dziedzinie szeroko pojętego prawa energetycznego, w tym w szczególności regulacji dotyczących odnawialnych źródeł energii. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii. Koordynuje i nadzoruje funkcjonowanie systemów wpierających wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, w tym systemów taryfy/premii gwarantowanej (FIT/FIP) oraz systemu aukcyjnego. 

 • Michał Tarka

Prawnik. Autor analiz dot. strategii rozwoju OZE w elektroenergetyce oraz transporcie dla Ministra Energii, doradca Minister Przedsiębiorczości i Technologii oraz Minister Rozwoju ds. OZE. Doradca prawny w procesach legislacyjnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz SGH w Warszawie. Przez wiele lat związany z największymi firmami prawniczymi w Polsce. Skutecznie reprezentował klientów krajowych i międzynarodowych w interdyscyplinarnych procedurach inwestycyjnych oraz nadzorował i koordynował wieloosobowe zespoły projektowe z kraju i z zagranicy. Obecnie kieruje praktyką energetyczną OZE w dużej kancelarii prawnej. Związany z branżą OZE od roku 2009. W roku 2016 nominowany do nagrody Clean Energy Awards jako najlepszy doradca prawny branży OZE w Polsce. Współautor komentarza do ustawy o OZE dla Wydawnictwa C.H. Beck. Prelegent podczas konferencji w zakresie energetyki odnawialnej w kraju i za granicą.

 • Marcin Trupkiewicz

Prawnik. Ekspert w Komisji Prawniczej Rządowego Centrum Legislacji w pracach nad nowelizacją ustawy o OZE w roku 2019. Członek Zespołu ekspertów podkomisji stałej ds. finansów samorządowych w zakresie nowelizacji prawa energetycznego. Współpracownik Biura Analiz Sejmowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz doktorant i pracownik naukowy na tejże uczelni. Partner w dużej kancelarii prawnej. Współautor komentarza do ustawy o OZE dla Wydawnictwa C.H. Beck. Prelegent podczas krajowych konferencji o tematyce dotyczącej energetyki odnawialnej oraz trener prawny w Capital Training Studio.

 

Partnerzy wydarzenia:

                      

 

 « Wróć
Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się znami
Capital Training Studio

Profesjonalne doradztwo i szkolenia w branży energetycznej

strzałka zapisz się na szkolenia